Pendula Boomzorg
 
Boomonderzoek

Boomveiligheid, onderzoek en advies

Pendula Boomzorg adviseert u een gedegen boomonderzoek te doen. U kunt een boomcontrole door ons laten uitvoeren. Een zogenoemde VTA dat staat voor Visual Tree Assessment. Dat betekent dat wij de boom op uiterlijke kenmerken beoordelen op veiligheid en risico's. Mochten wij iets vinden dat ons zorgen zal wekken dan gebruiken wij een klophamer en een sondeerpen om nader onderzoek te doen zonder daarbij uw boom te beschadigen. U krijgt vervolgens een rapport en advies van uw bomen.

Bij een VTA controle wordt er gericht gekeken naar:

  • de stamvoet
  • de stam
  • de takaanzetten
  • de takken
  • de kroon
  • de zichtbare beworteling
  • de schors
  • de aanwezigheid van zwammen
  • en de aanwezigheid van reparatieweefsel.

Wanneer er geen zichtbare gebreken worden aangetroffen is de boom goedgekeurd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen ‘attentiebomen’ en ‘risicobomen’.

Attentiebomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek dat nog geen aanleiding geeft voor een verhoogd risico.

Risicobomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek, dat op het moment van de controle al aanleiding geeft tot een verhoogd risico. Om de ernst van dit risico in te schatten zal een uitgebreide inspectie van het gebrek of een nader onderzoek plaats moeten vinden.

 
Boomveiligheidscontroleur, Groenkeur

Pendula Boomzorg is in bezit van een diploma Boomveiligheidscontroleur. Hierdoor mogen wij het Groenkeurmerk gebruiken.

Wat houdt Groenkeur in?

Groenkeur is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector. Met hun onafhankelijke kwaliteitskeurmerk kunnen Groenkeur-ondernemers zich onderscheiden op de markt.

Zij bevorderen het vakmanschap van de groenprofessionals op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen, hun zogenaamde beoordelingsrichtlijnen.

Wie kiest voor een Groenkeur-ondernemer kiest voor kwaliteit in uitvoering en dienstverlening.